Goed beheer van materialen cruciaal in strijd tegen klimaatopwarming

windmolensIn aanloop van de klimaattop in Parijs organiseerden de Europese Unie, WWF Brazilië en het stadsbestuur van Rio de Janeiro het debatevenement "Climate Change, we are all responsible". Zij vroegen de OVAM om haar expertise rond afval- en materialenbeleid en de relatie ervan met het klimaatbeleid te delen.

1 miljoen ton minder gestort huishoudelijk afval per jaar, dat is het resultaat van een beleid dat storten ontmoedigt ten voordele van hergebruik en recyclage. Ook aan de energie-efficiëntie van de afvalverbrandingsinstallaties en een goede compostproductie wordt gewerkt. Zo levert de bijkomende afvalverbrandingsinstallatie sinds 2006 elektriciteit voor 150.000 gezinnen en wordt er jaarlijks 350.000 tot 400.000 ton compost geproduceerd.

Maar het is vooral het beleid rond recyclage en preventie van afvalstoffen dat zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen. In de enge benadering is afval verantwoordelijk voor ongeveer 5% van de uitstoot van broeikasgassen. Wanneer we rekening houden met de volledige levenscyclus van een product (ontginning, productie, distributie, consumptie en afval) stijgt dat aandeel tot 50 à 65% van de totale uitstoot van broeikasgassen (bron: OESO-studie).

Bijgevolg is de transitie van een afvalbeleid naar een materialenbeleid cruciaal in de strijd tegen de klimaatopwarming.